Middagsymposium


20 juni 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00 Ontvangst

13:30 Acute ambulante zorg op maat: welke mogelijkheden biedt de WVGGZ?
Gerard Lohuis (SPV, Lentis, Groningen)

14.00 Samenwerking met politie 
Janet Scholten (SPV Crisisdienst, Lentis, Groningen)

14:15 Dwang in de thuissituatie: juridische en behandel-technische aspecten
Sabine Mulder (Psychiater Crisisdienst, Reinier van Arkel, ‘s-Hertogenbosch)

14:45 WMO Acuut in een crisissituatie: hoe verloopt samenwerking met gemeente?
Robert van den Berg (SPV, IHT/Crisisdienst Dimence, Deventer)

15:15 Pauze

15:45 De rol van familie en ambulante ondersteuning vanuit de GGZ
Joyce Langedijk (auteur, coach, trainer)
Ervaringsdeskundige

16:15 Nieuwe mogelijkheden voor familieleden en betrokkenen
Bert Stavenuiter (directeur MIND-Ypsilon)

16:45 Vragen

17:00 Afronding, borrel en napraten

17:30 Einde