Middagsymposium


20 juni 2019


Bildung.city | Amsterdam

MIDDAGSYMPOSIUM ‘Wet Verplichte GGZ in de wijk’

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) van kracht. De wet is bedoeld voor mensen in acute geestelijke nood, die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Zij kunnen volgens deze wet gedwongen behandeld worden. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Thuis bijvoorbeeld, waardoor de rol van de familie groter wordt.

Tijdens het symposium staan twee thema’s centraal: de ambulante hulpverlening en de rol van de familie. In het eerste deel ligt de focus op de werkwijze van ambulante zorgprofessionals:
- Hoe bied je zorg op maat in een acute situatie?
- Wat zijn belangrijke (communicatieve) vaardigheden?
- Met welke juridische en behandel-technische aspecten moet je rekening houden?
- Hoe werk je samen met bijvoorbeeld gemeente en politie?

Het tweede deel van het symposium draait om familieleden en andere betrokkenen: hun rol wordt groter onder de nieuwe wet.
- Wat zijn de rechten en plichten van familieleden?
- Hoe kan ervaringsdeskundigheid ambulant worden ingezet?
- Wat is de rol van een familievertrouwenspersoon?
- Hoe kunnen familieleden op een goede manier worden ondersteund?

Doelgroep

Hulpverleners in de wijk, leden IHT, FACT en wijkteams, psychiaters, SPV’s, medewerkers van ggz-instellingen, gemeenten, politie en woningbouwverenigingen, ervaringsdeskundigen, familieleden en betrokkenen.

Doel

Bereid je voor op de nieuwe wet en weet op welke manier en met wie je ermee aan de slag kunt gaan. Er is veel ruimte voor interactie en je krijgt veel praktische handvatten, vooral voor de thuissituatie. Wat is jouw rol als hulpverlener? Wat betekent het voor medewerkers van ggz-instellingen in de praktijk?

Na dit praktische middagsymposium kun je de uitgangspunten van de WVGGZ in een ambulante omgeving toepassen en de familie betrekken bij de uitvoering ervan. Hoe pas je zorg en dwang toe binnen de thuissituatie? Wat is hiervoor nodig en wat is de rol van de familie hierbij.

Bij deelname keuze uit:

Krachtgericht Werken

Krachtgericht Werken

 €26,00

Gerard Lohuis
 

Meer info »OF
Praktijkboek, Herstelondersteunende zorg

Praktijkboek, Herstelondersteunende zorg

 €31,00

Joyce Langedijk
 

Meer info »